– Een christelijke, moderne en gezellige basisschool
– Ontwikkelings gericht onderwijs
– Thematisch onderwijs dat bij ieder kind past
– Plusgroep voor hoogbegaafde leerlingen
– Regelmatig schoolbrede activiteiten voor alle kinderen
– Grote ouderbetrokkenheid

De schooltuin

De moestuintjes zijn zo gegroeid, dat ze nu inde tuin geplant kunnen worden.

Lees meer ›

De Koningsspelen

Eerst een lekker ontbijt en dan spelletjes doen. Ook de peuters schuiven aan.

Lees meer ›

Thema: "wij zijn groen"

We beginnen het nieuwe thema met de moestuintjes.

Lees meer ›