De Schoolcommissie

De schoolcommissie fungeert als klankbord voor de directie, ziet toe op het op de school gegeven christelijk onderwijs en is adviseur (van het bestuur) voor lokale aangelegenheden.
De adviestaak van de schoolcommissie gaat over de volgende onderwerpen:
  • de identiteit
  • het onderwijs
  • de organisatie
  • personeelsbeleid op schoolniveau
  • financieel beleid op schoolniveau
De leden van de schoolcommissie zijn direct aanspreekbaar voor suggesties, vragen en problemen die te maken hebben met het onderwijs dat uw kind volgt.