MR

De Medezeggenschapsraad.

In een aantal zaken die de school en het schoolbeleid betreffen, heeft de medezeggenschapsraad instemmings-of adviesbevoegdheid.

De MR bestaat uit vier leden: twee leden uit het team van de school en 2 ouders.

mrnassauschool@deakker.nu

GMR: Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: Hier worden schooloverstijgende zaken van de Schoolvereniging  besproken.